ATM KOORDİNATOR ƏLAQƏ NÖMRƏSI EMAIL ÜNVANI

Əhmədova Lalə Yaşar 

Əzizova Nərmin Rafət qızı

Babayeva Səkinə Məmməd 

lala.ahmedova@sabah.edu.az

narmin.elyasova@sport.edu.az

sakina.babayeva@sport.edu.az