SABAH qruplarına qəbul 3 mərhələdə olmaqla müsabiqə yolu ilə aparılır:

I. AKADEMİK GÖSTƏRİCİLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

SABAH qruplarına Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin I kursunda, müəyyən edilmiş ixtisaslar üzrə əyani formada təhsil alan, I tədris ilinin I semestrinin nəticələrinə görə akademik borcu olmayan və orta müvəffəqiyyət göstəricisi (ÜOMG) 61-dən aşağı olmayan tələbələr müraciət edə bilər.

II. TEST İMTAHANI 

III. MÜSAHİBƏ

Müsahibə mərhələsində hər bir tələbə müvafiq ixtisas qrupları üzrə yaradılmış komissiyalar tərəfindən müəyyən edilmiş kriteriyalar əsasında qiymətləndirilir.