2022/2023-CÜ TƏDRİS İLİ ÜZRƏ SABAH QRUPLARININ BAKALAVR SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ TƏLƏBƏ SEÇİMİ MÜSABİQƏSİNƏ DAXİL EDİLMİŞ BAZA ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ VƏ İXTİSASLARIN SİYAHISI

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTISAD UNIVERSITETI

S/s İXTİSASIN ADI İXTİSASIN KODU BÖLMƏ
1 Beynəlxalq ticarət və logistika 050401 Azərbaycan, İngilis
2 İqtisadiyyat 050405 İngilis
3 Maliyyə 050406 İngilis
4 Mühasibat 050409 İngilis
5 Qida mühəndisliyi 050635 Azərbaycan, İngilis

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNIVERSITETI 

S/s İXTİSASIN ADI İXTİSASIN KODU BÖLMƏ
1 Energetika mühəndisliyi 050608 Azərbaycan
2 İnformasiya təhlükəsizliyi 050615 İngilis
3 Kimya mühəndisliyi 050618 Azərbaycan
4 Kompüter mühəndisliyi 050620 Azərbaycan, İngilis
5 Neft-qaz mühəndisliyi 050631 Azərbaycan, İngilis
6 Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi  050634 Azərbaycan

 

 AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJI UNIVERSITETI

S/s İXTİSASIN ADI İXTİSASIN KODU BÖLMƏ
1 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 050101 Azərbaycan
2 İbtidai sinif müəllimliyi 050107 Azərbaycan
3 Məktəbəqədər təhsil 050112 Azərbaycan
4 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 050115 Azərbaycan

 

          AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI

S/s İXTİSASIN ADI İXTİSASIN KODU BÖLMƏ
1 İnformasiya texnologiyaları 050616 Azərbaycan
2 Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi 050636 Azərbaycan

 

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNIVERSITETI

S/s İXTİSASIN ADI İXTİSASIN KODU BÖLMƏ
1 İnşaat mühəndisliyi 050617 Azərbaycan
2 Memarlıq 050626 Azərbaycan

 

      AZƏRBAYCAN MƏDƏNIYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNIVERSITETI

S/s İXTİSASIN ADI İXTİSASIN KODU BÖLMƏ
1 Aktyor sənəti 050301 Azərbaycan
2 Rejissorluq 050314 Azərbaycan

 

        AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏSSAMLIQ AKADEMIYASI

S/s İXTİSASIN ADI İXTİSASIN KODU BÖLMƏ
1 Dekorativ-tətbiqi sənət (sahələr üzrə) 050304 Azərbaycan
2 Dizayn (sahələr üzrə) 050306 Azərbaycan

 

BAKI MUSIQI AKADEMIYASI

S/s İXTİSASIN ADI İXTİSASIN KODU BÖLMƏ
1 İnstrumental ifaçılıq (sahələr üzrə) 050308 Azərbaycan

 

 

BAKI DÖVLƏT UNIVERSITETI  

S/s İXTİSASIN ADI İXTİSASIN KODU BÖLMƏ
1 Biologiya müəllimliyi 050102 Azərbaycan
2 Coğrafiya müəllimliyi 050103 Azərbaycan
3 Fizika müəllimliyi 050105 Azərbaycan
4 Hüquqşünaslıq 050206 Azərbaycan
5 Kimya müəllimliyi 050109 Azərbaycan
6 Kompüter elmləri 050509 Azərbaycan
7 Psixologiya 050211 Azərbaycan
8 Riyaziyyat müəllimliyi 050114 Azərbaycan
9 Tarix müəllimliyi 050116 Azərbaycan

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN AKADEMİYASI

(pilot layihə çərçivəsində)

S/s İXTİSASIN ADI İXTİSASIN KODU BÖLMƏ
1 Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya 050801  Azərbaycan
2 İdman menecmenti və kommunikasiya 050804 Azərbaycan