2020/2021-ci tədris ili üzrə SABAH qruplarına tələbə seçimi müsabiqəsinə daxil edilmiş

baza ali təhsil müəssisələri və ixtisasların siyahısı

 

Bakı Dövlət Universiteti  

s/s İxtisasın adı İxtisasın kodu         Bölmə        
1 Biologiya müəllimliyi 050110 Azərbaycan
2 Coğrafiya müəllimliyi 050115 Azərbaycan
3 Fizika müəllimliyi 050104 Azərbaycan
4 Hüquqşünaslıq 050212 Azərbaycan
5 Kimya müəllimliyi 050111 Azərbaycan
6 Kompüter elmləri 050509 Azərbaycan
7 Psixologiya 050209 Azərbaycan
8 Tarix müəllimliyi 050113 Azərbaycan
9 Riyaziyyat müəllimliyi                                    050106 Azərbaycan
 
 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

s/s           İxtisasın adı İxtisasın kodu         Bölmə        
1 Maliyyə                    050403 İngilis
2 Mühasibat uçotu və audit 050402 İngilis
3 İqtisadiyyat 050404 İngilis
4 Biznesin idarə edilməsi                               050409   İngilis  
 
 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
 
s/s İxtisasın adı İxtisasın kodu     Bölmə   
1 Neft-qaz mühəndisliyi 050606 Azərbaycan/İngilis
2 İnformasiya təhlükəsizliyi XTB050006 Azərbaycan/İngilis
3 Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi 050628 Azərbaycan/İngilis
4 Kompüter mühəndisliyi 050631 Azərbaycan/İngilis
5 Kimya mühəndisliyi 050641 Azərbaycan/İngilis
6 Elektroenergetika mühəndisliyi 050608 Azərbaycan/İngilis

 

 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

s/s  İxtisasın adı İxtisasın kodu         Bölmə       
1 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi         050105 Azərbaycan
2 İbtidai sinif müəllimliyi 050118 Azərbaycan
3 Məktəbəqədər təlim və tərbiyə 050120 Azərbaycan
 4 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 050101 Azərbaycan
 
 

         Azərbaycan Texniki Universiteti

s/s İxtisasın adı        İxtisasın kodu              Bölmə           
1 Metallurgiya mühəndisliyi                                              050611 Azərbaycan
2 Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi 050627 Azərbaycan

 

         Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

s/s İxtisasın adı İxtisasın kodu         Bölmə         
1 İnşaat mühəndisliyi                                               050634 Azərbaycan
2 Memarlıq          050633 Azərbaycan

 

      Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

s/s İxtisasın adı  İxtisasın kodu

        Bölmə        

1 Aktyor sənəti                                                      050311 Azərbaycan

 

        Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

s/s İxtisasın adı     İxtisasın kodu        Bölmə       
1 Dekorativ tətbiqi sənət                                                050312 Azərbaycan
2 Dizayn 050321 Azərbaycan

 

Bakı Musiqi Akademiyası

s/s İxtisasın adı İxtisasın kodu

      Bölmə      

1 İnstrumental ifaçılıq                                    050303 Azərbaycan 

 

Bakı Mühəndislik Universiteti

s/s İxtisasın adı İxtisasın kodu         Bölmə    
1 İnformasiya texnologiyarı                             050655   İngilis