Fənlər

Analitik kimya, ADNSU, İPHMF (eng)

Aqrar iqtisadiyyat, ADİU, İPHSF (eng)

Audit, ADİU, İPHMF (eng)

Azərbaycan iqtisadiyyatı, ADİU, İPHMF (eng)

Bank işi, ADİU, İPHMF (eng)

Bazar infarstrukturu, ADİU, İPHSF (eng)

Biokimya və molekulyar biologiya, BDU, İPHMF (az)

Bioloji sistemlər fizikası, BDU, İPHSF (az)

Biznes əlaqələri, ADİU, İPHSF (eng)

Biznes infrastrukturu, ADİU, İPHSF (eng)

Biznes və reklam, ADİU, İPHSF (eng)

Biznesin əsasları, ADİU, İPHSF (eng)

Dövrlər nəzəriyyəsi, ADNSU, İPHMF (az)

Dövrlər nəzəriyyəsi, ADNSU, İPHMF (eng)

Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika, ADNSU, İPHMF (az)

Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika, ADNSU, İPHMF (eng)

Eksperimental psixologiya, BDU, İPHMF (az)

Elektron cihazların fizikası, BDU, İPHSF (az)

Eneregetik elektronika, AzTU, İPHSF (az)

Ərzaq təhlükəsizliyi, ADİU, İPHSF (eng)

Fəlsəfə, ADİU, İPHSF (eng)

Fəlsəfə, ADNSU, HBSF (eng)

Fizikanın tədrisi metodikası, BDU, İPHSF (az)

Formal dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi, ADNSU, İPHMF (az)

Formal dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi, ADNSU, İPHMF (eng)

Genderin psixoloji problemləri, BDU, İPHSF (az)

Gömrük işi, ADİU, İPHSF (eng)

Gömrük işinin təşkili və idarə olunması, ADİU, İPHSF (eng)

Gömrük tarif tənzimlənməsi, ADİU, İPHSF (eng)

Həqiqi Dəyişənli Funksiyalar Nəzəriyyəsi, ADPU, İPHMF (az)

İdarəetmə uçotu, ADİU, İPHMF (eng)

İnformatika II, ADPU, İPHMF (az)

Informatika, ADNSU, İPHMF (eng)

İnformatika, AzMİU, İPHMF (az)

İnkluziv təhsil, ADPU, İPHMF (az)

Inşaat maşınları, AzMİU, İPHMF (az)

İqtisadi hüquq, ADİU, İPHSF (eng)

İstifadəçi interfeyslərinin layihələndirilməsi, BMU, İPHSF (eng)

İxtiologiya, BDU, İPHMF (az)

Kimya (fiziki kimya), ADNSU, İPHMF (eng)

Klassterli sistem və şəbəkələri, AzTU, İPHSF (az)

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları, ADİU, İPHSF (eng)

Kompüter arxitekturası, ADNSU, İPHMF (az)

Kompüter arxitekturası, ADNSU, İPHMF (eng)

Kompüter şəbəkələri, BMU, İPHMF (eng)

Korporativ idarəetmə, ADİU, İPHMF (eng)

Lokal və korporativ şəbəkələr, AzTU, İPHSF (az)

Maliyyə hüququ, ADİU, İPHSF (eng)

Maliyyə təhlili, ADİU, İPHMF (eng)

Maşın istehsalı texnologiyası, ADNSU, İPHMF (az)

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi, ADNSU, İPHMF (az)

Məktəb fizika eksperimenti, BDU, İPHSF (az)

Məktəb fizika kursunun digər fənlərlə əlaqəsi, BDU, İPHSF (az)

Məktəb fizika kursunun elmi əsasları, BDU, İPHSF (az)

Məktəbəqədər pedaqogika, ADPU, İPHMF (az)

Metrologiya və standartlaşdırma, ADNSU, İPHMF (eng)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya, ADNSU, İPHMF (eng)

Mexanika, ADNSU, İPHMF (eng)

Mikrobiologiya, BDU, İPHMF (az)

Mülki hüquq, ADİU, İPHSF (eng)

Multikultrualizm, ADİU, HBSF (eng)

Naqilsiz rabitə texnologiyaları, AzTU, İPHMF (az)

Neft və qaz işinin geoloji əsasları, ADNSU, İPHMF (eng)

Politologiya, ADİU, İPHSF (eng)

Psixodiaqnostika, BDU, İPHSF (az)

Psixologiya, ADİU, İPHSF (eng)

Qeyri səlis məntiq və neyron şəbəkələr, AzTU, İPHSF (eng)

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi, ADİU, İPHSF (eng)

Rəqəmsal sistemlər, BMU, İPHMF (eng)

Riyaziyyat, ADNSU, İPHMF (az)

Riyaziyyat, ADNSU, İPHMF (eng)

Şəbəkənin əlaqə qurğuları, AzTU, İPHSF (az)

Sistem proqramlaşdırması və əməliyyat sistemləri, ADNSU, İPHMF (az)

Sistem proqramlaşdırması və əməliyyat sistemləri, ADNSU, İPHMF (eng)

Sistem proqramlaşdırması və əməliyyat sistemləri, BMU, İPHMF (eng)

Siyasi psixologiya, BDU, İPHSF (az)

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı, ADİU, İPHSF (eng)

Tərəfdaş münasibətləri marketinqi, ADİU, İPHSF (eng)

Tikinti istehsalatının təşkili, AzMİU, İPHSF (az)

Tikinti istehsalatının texnologiyası, AzMİU, İPHSF (az)

Ümumi astrofizika, BDU, İPHSF (az)

Ümumi kimya texnologiyası, ADNSU, İPHMF (eng)

Ümumi psixologiya (Diqqət və hafizə), BDU, İPHMF (az)

Ümumi psixologiya (Emosiya və motivasiya), BDU, İPHMF (az)

Ümumi psixologiya (Nitq və təfəkkür), BDU, İPHMF (az)

Üzvi kimya, ADNSU, İPHMF (eng)

Veb layihələndirilməsi və proqramlaşdırması, BMU, İPHSF (eng)

Vergi inzibatçılığı, ADİU, İPHMF (eng)

Xarici dil (IELTS), BMU, İPHMF (eng)

Yaradıcılıq psixologiyası, BDU, İPHSF (az)