FƏNLƏR

Azərbaycan iqtisadiyyatı (ing) (İPHMF)

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı (ing) (İPHMF)

İnformasiya axtarışının üsul və vasitələri (ing) (İPHMF)

İdarəetmə təhlili (ing) (İPHMF)

Layihə menecmenti (ing) (İPHMF)

Sığorta işi (ing) (İPHMF)