Fənlər

 1. Ailədə milli tərbiyə məsələləri İPHSF-seçmə fənn(az)
 2. Aktyor sənəti (əməli təlim) İPHMF (az)
 3. Aktyor sənətinin əsasları İPHMF (az)
 4. Alman dili İPHMF
 5. Aqrar iqtisadiyyat İPHSF-seçmə fənn (eng)
 6. Atletika İPF-B27 (az)
 7. Audit İPHMF (eng)
 8. Azərbaycan tarixi HBMF (eng)
 9. Azərbaycanda məktəbəqədər təhsilin inkişaf tarixi İPHSF-seçmə fənn (az)
 10. Bədii mətnin linqvistik təhlili İPHSF-seçmə fənn (az)
 11. Bədii toxuculuqda dekorativ rəngkarlıq İPHSF-seçmə fənn (az)
 12. Bədii xalçada dekorativ rəngkarlıq İPHSF-seçmə fənn (az)
 13. Beynəlxalq biznes İPHMF (eng)
 14. Defektologiya və loqopediyanın əsasları İPHMF (az)
 15. Dəniz şəraitində quyu məhsulunun yığılması və hazırlanması sistemləri İPHSF-seçmə fənn (eng)
 16. Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları-2 İPHMF (az)
 17. Estetika, Etika HBSF-seçmə fənn (az)
 18. Elektron bankçılıq İPHSF-seçmə fənn (eng)
 19. Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi İPHSF-seçmə fənn (az)
 20. Gömrük işi İPHSF-seçmə fənn (eng)
 21. Hesablama təcrübələri İPHMF (eng)
 22. Hüquq analitikası İPHSF-seçmə fənn (az)
 23. Xor İPHMF (az)
 24. Xüsusi pedaqoji hazırlıq (nəfəs) İPHMF (az)
 25. Xüsusi pedaqoji hazırlıq (fortepiano) İPHMF (az)
 26. Xüsusi pedaqoji hazırlıq (simli) İPHMF (az)
 27. İdarəetmə uçotu İPHMF (eng)
 28. İdmanın psixoloji aspektləri İPF-B16 (az)
 29. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları İPFS-B01-seçmə fənn (az)
 30. İnformasiya nəzəriyyəsi İPHMF (eng)
 31. İngilis dili DİDT
 32. İnşaat maşınları İPHMF (az)
 33. İnsan resurslarının idarə edilməsi İPHMF (eng)
 34. İntellektin genetikası İPHSF-seçmə fənn (az)
 35. İqtisadi informatika İPFS-B01-seçmə fənn (az)
 36. İşgüzar ingilis dili İPF-B24
 37. İşgüzar yazışmalar İPHMF (eng)
 38. İxtisas (fortepiano) İPHMF (az)
 39. İxtisas (nəfəs) İPHMF (az)
 40. İxtisas (simli) İPHMF (az)
 41. İxtisas üzrə incəsənət tarixi İPHMF (az)
 42. Kompüter dəstəkli dizayn İPHMF (eng)
 43. Konsertmeyster İPHSF-seçmə fənn (az)
 44. Konsertmeyster ustalığı (fortepiano) İPHMF (az)
 45. Latın dili HBSF-seçmə fənn
 46. Makroiqtisadiyyat İPHMF (eng)
 47. Mədəniyyətşünaslıq HBSF-seçmə fənn (az)
 48. Media savadlılığı HBSF-seçmə fənn (az)
 49. Məktəbəqədər pedaqoqika tarixi İPHSF-seçmə fənn (az)
 50. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların mədəni-asudə vaxtının təşkili İPHSF-seçmə fənn (az)
 51. Mobil proqramlarının layihələndirilməsi İPHSF-seçmə fənn (eng)
 52. Müəllimin pedaqoji etikası İPHSF-seçmə fənn (az)
 53. Müasir Azərbaycan dili (sintaksis)İPHMF (az)
 54. Mühasibat uçotu İPHMF (eng)
 55. Mülki müdafiə İPHMF (eng)
 56. Mülki müdafiə İPF-B28 (az)
 57. Multikultrualizmə giriş HBMF (eng)
 58. Multikultrualizmə giriş HBMF (az)
 59. Neftin emalının texnologiyası İPHSF-seçmə fənn (az)
 60. Publisistika və kütləvi informasiya vasitələri İPF-B05 (az)
 61. Pul banklar İPHMF (eng)
 62. Qərar qəbuletmənin əsasları İPHSF-seçmə fənn (eng)
 63. Rəqəmsal iqtisadiyyat İPHSF-seçmə fənn (eng)
 64. Rəqəmsal sistemlər İPHMF (eng)
 65. Şəxsi və komanda idarəetməsində kommunikasiyanın rolu və vasitələri İPF-B10 (az)
 66. Solfecio İPHSF-seçmə fənn (az)
 67. Sosiologiya İPHSF-seçmə fənn (eng)
 68. Tibbi coğrafiya İPHSF-seçmə fənn (az)
 69. Yaradıcılıq psixologiyası HBSF-seçmə fənn (az)