Əlaqə

Əlaqə üçün Təhsil Nazirliyinin məlumat mərkəzinə, 146 nömrəli telefona, sabah@edu.gov.az  və yaxud baza ali təhsil müəssisələrinin kordinatorlarına müraciət edə bilərsiniz

SABAH qruplarının baza  ali  təhsil müəssisələri üzrə koordinatorları

 

ATM        

Koordinator Əlaqə nömrəsi Email adresi
BDU

İradə Süleymanova

Leyla Quliyeva

Tərlan Malikov

Vüsal Məmmədov

012 538 60 15

irada.suleymanova@sabah.edu.az

leyla.quliyeva@sabah.edu.az

tarlan.malikov@sabah.edu.az

vusal.mammadov@sabah.edu.az

ADİU

Aida Quliyeva

Nailə Qəhrəmanova

012 492 61 81

aida.quliyeva@sabah.edu.az

naila.qahramanova@sabah.edu.az

ADNSU

Nərminə Əliyeva

Elşən Zeynalov

012 493 59 19

narmina.aliyeva@sabah.edu.az

elshan.zeynalov@sabah.edu.az

AzTU

Aytən Sadıqova

Nizami Poladov

012 539 12 45

aytan.sadiqova@sabah.edu.az

 

ADU Gülnar Dadaşzadə 012 498 12 04

xuraman.mammadova@sabah.edu.az

ADPU

Lalə Mürsəlbəyova

Rəna Heydərova

012 498 95 46

lala.mursalbayova@sabah.edu.az

rana.heydarova@sabah.edu.az 

AzMİU Pərvin Quliyeva 012 539 07 47 parvin.quliyeva@sabah.edu.az 
BSU Leyla Hüseynova   leyla.huseynova@sabah.edu.az 
ADMİU Böyükxanım Məmmədbəyova   boyukxanim.mammadbayova@sabah.edu.az 
BMA Fatimə Əliyeva   fatima.aliyeva@sabah.edu.az 
ADRA Əsmər Abdullayeva   asmar.abdullayeva@sabah.edu.az