2023/2024-cü tədris ilinin payız semestrində SABAH qrupları layihəsinin magistratura səviyyəsi üzrə vakant fənlər

 

 

 
ATM İxtİsaslaşma Fənn Tədrİs dİlİ Növbə
1 ADİU Elektron kommersiya Brend Menecmenti  Az/İng Axşam
2 ADİU Elektron kommersiya E–Sahibkarlıq və E-Biznes Az/İng Axşam
3 ADİU Elektron kommersiya İnteqrasiya olunmuş Marketinq Kommunikasiyası Az/İng Axşam
4 ADİU Elektron kommersiya Məhsul Dizaynı və Dizayn əsaslı düşüncə Az/İng Axşam
5 ADİU Elektron kommersiya Tədqiqat metodları Az/İng Axşam
6 ADİU Elektron kommersiya Rəqəmsal Mühitdə İstehlakçı Davranışları və satışın idarə olunması Az/İng Axşam
7 ADİU Elektron kommersiya Rəqəmsal Marketinq və Sosial Media Marketinqi Az/İng Axşam
8 ADİU Elektron kommersiya Beynəlxalq ticarət Az/İng Axşam
9 ADNSU Süni intellekt Gəlişmiş süni intellekt (Sİ) İng Axşam
10 ADNSU Süni intellekt Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika İng Axşam
11 ADNSU Süni intellekt Texniki görmə sistemləri İng Axşam
12 ADNSU Süni intellekt Mühəndislikdə Hesablama İntellekti İng Axşam
13 ADNSU Süni intellekt Maşın öyrətmə texnologiyaları İng Axşam
14 ADNSU Süni intellekt Sənaye inqilabının əsasları 4.0 İng Axşam
15 ADNSU Süni intellekt Verilənlər Elmi İng Axşam
16 ADNSU Süni intellekt Verilənlər Elmi üçün Python İng Axşam
17 ADNSU Süni intellekt Təbii dilin emalına giriş İng Axşam
18 ADNSU Süni intellekt İntellektual Robotlar İng Axşam
19 ADPU Təlim və tədrisin təşkili və metodikası Tədqiqat metodları və akademik etika Az Axşam
20 ADPU Təlim və tədrisin təşkili və metodikası Təhsildə idarəetmə Az Axşam
21 ADPU Təlim və tədrisin təşkili və metodikası Tədris prosesində rəqəmsal texnologiyalar Az Axşam
22 ADPU Təlim və tədrisin təşkili və metodikası Öyrənmə psixologiyası Az Axşam
23 ADPU Təlim və tədrisin təşkili və metodikası Kommunikativ və akademik xarici dil (İngilis dili) Az Axşam
24 ADPU Təlim və tədrisin təşkili və metodikası Kurikulum tərtibi və tədrisin dizaynı Az Axşam
25 ADPU Təlim və tədrisin təşkili və metodikası Təhsildə inkulizivlik Az Axşam
26 ADPU Təlim və tədrisin təşkili və metodikası Təhsil siyasəti və qanunvericiliyi Az Axşam
27 ADPU Təlim və tədrisin təşkili və metodikası Öyrənmə və öyrətmə Az Axşam
28 AzMİU Dayanıqlı şəhərsalma və region planlaşdırılması Memarlıq və şəhərsalmanın əsasları Az Axşam
29 AzMİU Dayanıqlı şəhərsalma və region planlaşdırılması İnsan-mərkəzli konsepsiya əsasında regionların inkişafı Az Axşam
30 AzMİU Dayanıqlı şəhərsalma və region planlaşdırılması Dayanıqlı planlaşdırmada statistika və tədqiqat metodları Az Axşam
31 AzMİU Dayanıqlı şəhərsalma və region planlaşdırılması Şəhər və qəsəbələrin dayanıqlı ifrastruktur sistemləri - 1 Az Axşam
32 AzMİU Dayanıqlı şəhərsalma və region planlaşdırılması Layihələrin iqtisadiyyatı və idarə olunması 2 Az Axşam
33 AzMİU Dayanıqlı şəhərsalma və region planlaşdırılması Şəhərlərin və qəsəbələrin layihələndirilməsi Az Axşam
34 AzMİU Dayanıqlı şəhərsalma və region planlaşdırılması Ətraf mühitin planlaşdırılması və inteqrasiyalı idarə olunmasıı Az Axşam
35 AzMİU Dayanıqlı şəhərsalma və region planlaşdırılması Şəhər torpaqlarının monitorinqi və mühafizəsi Az Axşam
36 AzTU Kibertəhlükəsizlik Elmi Tədqiqatın əsasları Az Axşam
37 AzTU Kibertəhlükəsizlik Kibertəhlükəsizliyin əsasları Az Axşam
38 AzTU Kibertəhlükəsizlik Kriptoqrafiyanın əsasları Az Axşam
39 AzTU Kibertəhlükəsizlik "Pyton"la Maşın Təlimi metodları Az Axşam
40 AzTU Kibertəhlükəsizlik Rəqəmsal Ekspertiza Az Axşam
41 AzTU Kibertəhlükəsizlik Etik hakinq metodları Az Axşam
42 AzTU Kibertəhlükəsizlik Əşyaların internetinin təhlükəsizliyi Az Axşam
43 AzTU Logistika və nəqliyyat Xarici dil-1 Az Axşam
44 AzTU Logistika və nəqliyyat Təchizat zəncirinin idarə olunmasına giriş Az Axşam
45 AzTU Logistika və nəqliyyat Əməliyyatların tədqiqi Az Axşam
46 AzTU Logistika və nəqliyyat Statistika Az Axşam
47 AzTU Logistika və nəqliyyat Logistika sistemlərində və təchizat zəncirlərində simulyasiyalar Az Axşam
48 AzTU Logistika və nəqliyyat Layihələrin idarə olunması Az Axşam
49 AzTU Logistika və nəqliyyat Əməliyyatların idarə olunması Az Axşam
50 AzTU Logistika və nəqliyyat Satınalma və gömrük Az Axşam
51 AzTU Logistika və nəqliyyat "Pyton"da proqramlaşdırma Az Axşam
52 AzTU Logistika və nəqliyyat Risklərin idarə olunması Az Axşam
53 BDU Jurnalistika Xarici dil Az Səhər
54 BDU Jurnalistika Jurnalistikanın müasir problemləri Az Səhər
55 BDU Jurnalistika Azərbaycan mətbuatının tarixi inkişaf mərhələləri Az Səhər
56 BDU Jurnalistika İctimaiyyətlə əlaqələr və marketinq Az Səhər
57 BDU Jurnalistika Yeni media və strateji kommunikasiyalar Az Səhər
58 BDU Jurnalistika Televiziya və radio jurnalistikası Az Səhər
59 BDU Jurnalistika Mediada informasiya siyasəti və informasiya təhlükəsizliyi Az Səhər
60 BDU Jurnalistika Elektron media və data jurnalistikası Az Səhər
61 BDU Jurnalistika Konverqent jurnalistika və xəbər istehsalı Az Səhər
62 BDU Jurnalistika Media idarəçiliyi və menecment fəaliyyəti Az Səhər
63 BDU Jurnalistika Sosial media və vətəndaş jurnalistikası Az Səhər
64 BDU Kompüter elmləri və texnologiyaları Approksimasiya alqoritmləri Az Səhər
65 BDU Kompüter elmləri və texnologiyaları Xarici dil-1 Az Səhər
66 BDU Kompüter elmləri və texnologiyaları Riyaziyyatın müasir problemləri Az Səhər
67 BDU Kompüter elmləri və texnologiyaları Proqram təminatının inkişafı Az Səhər
68 BDU Kompüter elmləri və texnologiyaları Süni intellekt Az Səhər