2023/2024-cü tədris ilinin payız semestri üzrə SABAH qruplarının (bakalavriat səviyyəsi) müvafiq ixtisasları üzrə vakant fənlər

Fənn Tədrİs dİlİ ATM İxtİsas
1 Azərbaycan ənənəvi musiqi Az/Rus BMA Müsiqişünaslıq
2 Abdominal cərrahi əməliyyatlardan sonrakı reabilitasiya Az ADBTİA Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya
3 Ali idarəetmə hesabatlılığı İng UNEC Mühasibat
4 Alkoqollu və alkoqolsuz içkilərin texnologiyası    İng UNEC Qida mühəndisliyi
5 Antikorrupsiya hüququ Az BDU Hüquqşünaslıq
6 Aşağı ölçülü sistemlər fizikasının əsasları Az BDU Fizika müəllimliyi
6 Batika Az ADRA Dekorativ tətbiqi sənət
8 Bədii xalçada stilizə və dekor Az ADRA Dekorativ tətbiqi sənət
9 Bərpa və konservasiya Az AzMİU Memarlıq
10 Beynəlxalq vergitutma İng UNEC Maliyyə
11 Binaların  mühəndis – kommunikasiya sistemləri  Az AzMİU Memarlıq
12 Binaların mühəndis kommunikasiya sistemləri Az AzMİU İnşaat mühəndisliyi
13 Bio-informatika    Az ADPU Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
14 Bulud texnologiyaları İng ADNSU Kompüter mühəndisliyi
15 Bulud texnologiyaları Az BDU Kompüter elmləri
16 Bulud texnologiyalarının təhlükəsizliyi Az AzTU İnformasiya texnologiyaları
17 Coğrafiyada informasiyanın idarə edilməsi Az BDU Coğrafiya müəllimliyi
18 Data mühəndisliyinə giriş Az AzTU İnformasiya texnologiyaları
19 Davranış iqtisadiyyatı İng UNEC İqtisadiyyat
20 Daxili Audit İng UNEC Mühasibat
21 Dayaq-hərəkət aparatının patologiyasında və travmasında reabilitasiya Az ADBTİA Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya
22 Diz oynağının cərrahi əməliyyatlarından sonrakı reabilitasiya Az ADBTİA Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya
23 Əl üzərində keçirilmiş cərrahi əməliyyatlardan sonrakı reabilitasiya   Az ADBTİA Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya
24 Elektron sistemləri materiallarının fizikası Az BDU Fizika müəllimliyi
25 Endokrin sistemi xəstəliklərində reabilitasiya  Az ADBTİA Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya
26 Əşyaların interneti İng ADNSU Kompüter mühəndisliyi
27 Ət texnologiyası Az UNEC Qida mühəndisliyi
28 Etika İng UNEC Mühasibat
29 Filmin təsvir həlli Az ADMİU Rejissorluq
30 Fotoqrafika  Az ADRA Dizayn  
31 Genderin psixoloji problemləri  Az BDU Psixologiya
32 Haker alətləri və metodları İng ADNSU İnformasiya təhlükəsizliyi
33 Harmoniya Az/Rus BMA Müsiqişünaslıq
34 Həndbolun tədrisi metodikası Az ADBTİA Məşqçilik
35 İdman farmakologiyası və dopinq nəzarəti Az ADBTİA Məşqçilik
36 İxtisas (Simli alətlər) Az/Rus BMA İnstrumental ifaçılıq
37 İxtisas( fortepiano) Az/Rus BMA İnstrumental ifaçılıq
38 İdman fiziologiyası  Az/İng ADBTİA Məşqçilik
39 Həndbolun tədrisi metodikası Az ADBTİA Məşqçilik
40 İdman menecmenti Az/İng ADBTİA Məşqçilik
41 İdman tədbirlərinin idarə edilməsi Az/İng ADBTİA İdman menecmenti və kommunikasiya
42 İdmanda zədələnmələr və ilk tibbi yardım Az/İng ADBTİA Məşqçilik
43 İnformasiya sistemlərinin idarə edilməsi  İng ADNSU Kompüter mühəndisliyi
44 İnformasiya texnologiyaları  Az ADRA Dekorativ tətbiqi sənət
45 İnformasiyanın idarə edilməsi  Az AzTU Elektrik və elektronika mühəndisliyi
46 İnkişaf  iqtisadiyyatı İng UNEC İqtisadiyyat
47 İnnovasiya iqtisadiyyatı İng UNEC Mühasibat
48 İnnovasiya İqtisadiyyatı İng UNEC İqtisadiyyat
49 İnşaat mühəndisliyində layihələndirmə Az AzMİU İnşaat mühəndisliyi
50 İnteryerin bədii layihələndirilməsi-3 Az ADRA Dizayn  
51 İqtisadi diplomatiya İng UNEC İqtisadiyyat
52 İT layihələrin idarə edilməsi Az AzTU İnformasiya texnologiyaları
53 Karbohidrogen qazlarının emal texnologiyası Az ADNSU Kimya mühəndisliyi
54 Kəmiyyətlər və onların öyrədilməsi metodikası I-IV siniflər Az ADPU İbtidai sinif müəllimliyi
55 Keyfiyyətə nəzarət  Az ADNSU Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
56 Keyfiyyəti  idarəetmə sistemləri  Az UNEC Qida mühəndisliyi
57 Kiber sistemlər İng ADNSU İnformasiya təhlükəsizliyi
58 Kibertəhlükəsizlik İng ADNSU İnformasiya təhlükəsizliyi
59 Kibertəhlükəsizlik hüququ  Az BDU Hüquqşünaslıq
60 Kompüter və şəbəkə sistemlərinin təhlükəsizliyi İng ADNSU İnformasiya təhlükəsizliyi
61 Korporativ menecment  Az/İng ADBTİA İdman menecmenti və kommunikasiya
62 Linqvistik təhlil                                                    Az ADPU İbtidai sinif müəllimliyi
63 Machine learning üsulları Az BDU Kompüter elmləri
64 Maliyyə menecmenti İng UNEC Mühasibat
65 Maliyyə modelləşdirilməsi İng UNEC Maliyyə
66 Maliyyə mühəndisliyi İng UNEC Maliyyə6
67 Maşınqayırmanın texnoloji prosesləri və qurğuları  Az ADNSU Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
68 Mədəniyyət coğrafiyası Az BDU Coğrafiya müəllimliyi
69 Memarlıq  mühitinin ekologiyası Az AzMİU Memarlıq
70 Məntiq Az ADRA Dizayn  
71 Meyvə və tərəvəz texnologiyası  İng UNEC Qida mühəndisliyi
72 Microsoft Azure-də süni intellekt Az AzTU İnformasiya texnologiyaları
73 Muğam Az/Rus BMA Müsiqişünaslıq
74 Mütəhərrik oyunların tədrisi metodikası  Az ADBTİA Məşqçilik
75 Neft məhsullarının təmizlənmə texnologiyası  Az ADNSU Kimya mühəndisliyi
76 Orkestrləşdirmə Az/Rus BMA Müsiqişünaslıq
77 Orqanologiya Az/Rus BMA Müsiqişünaslıq
78 Plastika pantomima Az ADMİU Aktyor sənəti
79 Polimerlərin emalı və tətbiqi Az ADNSU Kimya mühəndisliyi
80 Qida sənayesində texnoloji əməliyyatlar Az UNEC Qida mühəndisliyi
81 Qlobal biznes strategiyası İng UNEC Beynəlxalq ticarət və logistika  
82 Qrafik dizaynda layihələndirmə-3 Az ADRA Dizayn  
83 Quyudibi zonaya təsir üsulları Az ADNSU Neft-qaz mühəndisliyi
84 Quyudibi zonaya təsir üsulları İng ADNSU Neft-qaz mühəndisliyi
85 Quyuların cari və əsaslı təmiri Az ADNSU Neft-qaz mühəndisliyi
86 Quyuların cari və əsaslı təmiri İng ADNSU Neft-qaz mühəndisliyi
87 Quyuların istismar üsulları Az ADNSU Neft-qaz mühəndisliyi
88 Quyuların istismar üsulları İng ADNSU Neft-qaz mühəndisliyi
89 Radiorele və peyk rabitəsi Az AzTU Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi
90 Reabilitasiyada idman növlərindən istifadə - Gimnastika Az ADBTİA Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya
91 Reabilitasiyada idman növlərindən istifadə - Yoqa Az/İng ADBTİA Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya
92 Rəqəmsal iqtisadiyyat (Sahə iqtisadiyyatı) İng UNEC Maliyyə
93 Rəqs1 Az ADMİU Aktyor sənəti
94 Risklərin idarə edilməsi  Az ADNSU Neft-qaz mühəndisliyi
95 Risklərin idarə edilməsi  İng ADNSU Neft-qaz mühəndisliyi
96 Riyaziyyatdan olimpiada məsələlərinin həlli praktikumu Az BDU Riyaziyyat müəllimliyi
97 Riyaziyyatdan test tapşırıqlarının tərtibi və həlli metodikası Az BDU Riyaziyyat müəllimliyi
98 Rusiyanın Qafqaz siyasəti Az BDU Tarix müəllimliyi
99 Sağlamlıq və əməyin mühafizəsi Az UNEC Qida mühəndisliyi
100 SCADA sistemləri Az ADNSU Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
101 Şəbəkə mühəndisliyinin əsasları Az AzTU İnformasiya texnologiyaları
102 Şəbəkələrin təhlükəsizliyi İng ADNSU İnformasiya təhlükəsizliyi
103 Şəhər ərazisinin abadlaşdırılması Az AzMİU Memarlıq
104 Səhnə döyüşü Az ADMİU Aktyor sənəti
105 Səhnə hərəkəti 2 Az ADMİU Aktyor sənəti
106 Səhnə hərəkəti 4 Az ADMİU Aktyor sənəti
107 Sənaye enerji texnologiyası Az ADNSU Kimya mühəndisliyi
108 SƏTƏM Az ADNSU Kimya mühəndisliyi
109 SƏTƏM Neft-qaz mühəndisliyi İng ADNSU Neft-qaz mühəndisliyi
110 Sinifin idarəolunması                                      Az ADPU İbtidai sinif müəllimliyi
111 Sinir sisteminin patologiyasında və travmasında reabilitasiya Az ADBTİA Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya
112 Soft-kompütinq Az ADNSU Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
113 STEAM 1 Az ADPU Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
114 Strateji menecment  Az/İng ADBTİA İdman menecmenti və kommunikasiya
115 Süd texnologiyası Az UNEC Qida mühəndisliyi
116 Süni intellekt Az BDU Kompüter elmləri
117 Təhsildə yeni texnologiyalar  Az BDU Biologiya müəllimliyi
118 Təhsilin əsasları Praktik pedaqogika Az BDU Kimya müəllimliyi
119 Telekommunikasiya sistemləri və naqilsiz şəbəkələr İng ADNSU Kompüter mühəndisliyi
120 Təşkilati davranış İng UNEC Biznesin idarə edilməsi  
121 Təsviri sənət tarixi Az ADMİU Rejissorluq
122 Triqonometriya Az BDU Riyaziyyat müəllimliyi
123 Xətti cəbr və həndəsə Az ADPU Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
124 Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların psixologiyası Az BDU Psixologiya
125 Ümumi fortepiano Az/Rus BMA Müsiqişünaslıq
126 Yüksəkmolekullu birləşmələr əsasında korroziyaya qarşı örtüklərin texnologiyası Az ADNSU Kimya mühəndisliyi