2022/2023-cü tədris ilinin yaz semestri üzrə SABAH qruplarının müvafiq ixtisasları üçün vakant fənlər - 3

Fəaliyyətin effektiv idarəedilməsi (İng) (İPHMF) (UNEC)

Sistem mühəndisliyinin əsasları (Az) (İPHSF) (AzTU)

Sosial idman layihələrinin planlaşdırılması və təşkili (Az/İng) (İPHSF) (ADBTİA)

Analitik funksiyalar nəzəriyyəsi (Az) (İPHSF) (ADPU)

Binaların zəlzələyə davamlılığı və zəlzələyə qarşı tədbirlər. (Az) (İPHSF) (AzMİU)

Etika (İng) (İPHSF) (UNEC)

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi (Az) (İPHMF) (ADPU)

İnvestisiyanın idarəedilməsi (İng) (İPHMF) (UNEC)

İstehsalat təlimi (Az) (İPHSF) (ADMİU)

Kamera qarşısında iş 1 (Az) (İPHMF) (ADMİU)

Makroiqtisadiyyat (İng) (İPHMF) (UNEC)

Maliyyə risklərin idarə edilməsi (İng) (İPHMF) (UNEC)

Müasir televiziya yayımı 1 (Az) (İPHSF) (ADMİU)

Poliqrafiyanın əsasları (Az) (İPHSF) (ADRA)

Qərarqəbuletmənin əsasları (İng) (İPHSF) (ADNSU)

Rejissorun aktyorla işi 1 (Az) (İPHMF) (ADMİU)

Rejissorun aktyorla işi 2 (Az) (İPHMF) (ADMİU)

Vokal 4 (konsertmeyster) (Az) (İPHSF) (ADMİU)

Müasir olimpiya oyunlarının tarixi (Az/İng) (İPHSF) (ADBTİA)

Tətbiqi kineziologiya (Az/İng) (İPHSF) (ADBTİA)

İdman klublarının menecmenti (Az/İng) (İPHSF) (ADBTİA)

Seçilmiş idman növünün nəzəriyyəsi və metodikası-4 (Sambo məşqinin ümumi əsasları) (Az) (İPHMF) (ADBTİA)