2022/2023-cü tədris ilinin yaz semestri üzrə SABAH qruplarının müvafiq ixtisasları üçün vakant fənlər - 2

Biomexanika Az/İng İPHMF ADBTİA

İdmanda morfo-funksional diqnostika Az/İng İPHSF ADBTİA

Neft-qaz laylarının fizikası İng İPHMF ADNSU

PHP proqramlaşdırma İng İPHSF ADNSU

Qiymət siyasəti İng İPHSF UNEC

Qurğular dinamikası Az İPHSF AzMİU 

Sistem mühəndisliyinin əsasları Az İPHSF AzTU

Vergi auditi İng İPHSF UNEC

Vergi hesabatlılığı İng İPHSF UNEC

Verilənlərin intellektual   analizi İng İPHMF ADNSU