2022/2023-cü tədris ilinin yaz semestri üzrə SABAH qruplarının müvafiq ixtisasları üçün vakant fənlər

Bank işi İng İPHSF (UNEC)

Beynəlxalq biznes iqtisadiyyatı İng İPHSF (UNEC)

Beynəlxalq ticarət İng İPHMF UNEC

Biomexanika Az/İng İPHMF (ADBTİA)

Biotexnologiya Az İPHSF (BDU)

Bulud texnologiyalarına giriş Az İPHSF (AzTU)

Diyarşünaslıq Az İPHSF (BDU)

Diskret riyaziyyat və məntiqi elementlər Az İPHMF (BDU)

Dövlət gəlir və xərclərin idarəedilməsi İng İPHSF (UNEC)

Əməliyyat sistemləri  Az İPHMF (AzTU)

Fəaliyyətin effektiv idarəedilməsi İng İPHMF (UNEC)

Fizioterapiya (fiziki amillər) Az/İng İPHMF (ADBTİA)

Futbolun tədrisi metodikası Az İPHMF (ADBTİA)

Gimnastikanın tədrisi metodikası Az İPHMF (ADBTİA)

Həndəsənin əsasları Az İPHSF (BDU)

Hüququn əsasları Az/İng İPHSF (ADBTİA)

İT təhlükəsizlik Az İPHSF (AzTU)

İdmanda morfo-funksional diqnostika Az/İng İPHSF (ADBTİA)

İdmanda reabilitasiya Az/İng İPHMF (ADBTİA)

İncəsənətdə marketinq və menecmentin əsasları Az HBSF (ADRA)

İnformasiya texnologiyaları(ixtisas üzrə) İng İPHSF (UNEC)

İnformasiyanın idarəedilməsi İng İPHSF (UNEC)

İnvestisiyanın idarəedilməsi İng İPHMF (UNEC)

Fiziki tədqiqt metodları Az İPHSF (BDU)

Kimya mühəndisliyində riyazi modelləşdirmə Az İPHMF (ADNSU)

Kompüter qrafikası İng İPHMF (ADNSU)

Liderlik İng İPHSF (UNEC)

Maliyyə təhlili İng İPHSF (UNEC)

Menecment psixologiyası Az İPHMF (BDU)

Məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirən məsələlər və onların həlli Az İPHSF (ADPU)

Metallar fizikası Az İPHSF (BDU)

Mikrobiologiya və virusologiya Az İPHMF (BDU)

Milli olimpiya oyunlarının tarixi Az/İng İPHSF (ADBTİA)

Müasir proqramlaşdırmanın əsasları (NBA)Az İPHSF ADPU

Müqavilə hüququ Az İPHSF (BDU)

Neft kimyası Az İPHSF (ADNSU)

Neft-qaz laylarının fizikası İng İPHMF (ADNSU)

Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları Az İPHSF (ADPU)

Pedaqogika Az/İng İPHMF (ADBTİA)

PHP proqramlaşdırma İng İPHSF (ADNSU)

Python proqramlaşdırma İng İPHSF (ADNSU)

Qənnadı məlumatları texnologiyası Az İPHSF (UNEC)

Qida əlavələri Az İPHSF (UNEC)

Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Az İPHMF (UNEC)

Qida mühəndisliyi dizaynı və iqtisadiyyatı Az İPHSF (UNEC)

Qida sənayə müəssisələrində texnoliji lahiyələndirmə Az İPHMF (UNEC)

Qiymət siyasəti İng İPHSF (UNEC)

Qurğular dinamikası Az İPHSF (AzMİU)

Rəqəmli idarətmə Az İPHMF (ADNSU)

Sahibkarlığın əsasları və biznes giriş İng İPHSF (UNEC)

Statistika İng İPHMF (UNEC)

Sistem mühəndisliyinin əsasları Az İPHSF (AzTU)

Süni intellekt  Az İPHMF (AzTU)

Təbii fəlakətlərin coğrafiyası Az İPHSF (BDU)

Tətbiqi zoologiya Az İPHMF (BDU)

Telekommunikasiya şəbəkələri və sistemləri Az İPHMF (AzTU)

Test tapşırıqlarının həlli metodikası Az İPHSF (BDU)

Texniki layihə - 1    Az İPHMF (ADRA)

Turizmin coğrafiyası Az İPHMF (BDU)

Ürək-ağciyər patalogiyasında reabilitasiya Az/İng İPHSF (ADBTİA)

Veb sistemləri və texnologiyaları Az İPHMF (AzTU)

Vergi auditi İng İPHSF (UNEC)

Vergi hesabatlılığı İng İPHSF (UNEC)

Verilənlərin intellektual   analizi İng İPHMF (ADNSU)

Xroniki ürək çatışmazlığı və miokard infarktdan sonrakı reabilitasiya Az/İng İPHSF (ADBTİA)