2022/2023-cü tədris ilinin payız semestri üzrə SABAH qruplarının müvafiq ixtisasları üçün vakant fənlər

Fənn Tədris dili Fənn kateqoriyası ATM
Ailə pedaqogikası (Az) (İPHSF) (ADPU)
Akupunktura (Az) (İFSB) (ADBTİA)
Asılılığın biososial-psixoloji əsasları (Az) (İPHSF) (BDU)
Atıcılıq (Az) (İPFS) (ADBTİA)
Audit (İng) (İPHMF) (UNEC)
Bank işi (İng) (İPHMF) (UNEC)
Bədii keramika və və şüşədə plastik modelləşdirmə (Az) (İPHMF) (ADRA)
Bədii metalda plastik modelləşdirmə (Az) (İPHMF) (ADRA)
Beynəlxalq radiorabitə və radiomübadilə (Az) (İPFS) (AzTU)
Binaların zəlzələyə davamlılığı (Az) (İPHSF) (AzMİU)
Biologiyanın əsasları(Məşqçilik ixtisasında) (Az) (İFSB-02) (ADBTİA)
Büdcə və xəzinə uçotu (İng) (İPHMF) (UNEC)
Dəniz qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi və istismarı (Az) (İPHSF) (ADNSU)
Dizaynda xüsusi rəngkarlıq (Az) (İPHMF) (ADRA)
Dizaynda xüsusi rəsm (Az) (İPHMF) (ADRA)
Ekonometrika (Az) (İFSB) (ADBTİA)
Elektroenergetikanın texnoloji prosesləri və qurğuları (Az) (İPHSF) (ADNSU)
Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Az) (İFB-02) (ADBTİA)
Fizioterapiya (kinezioterapiya) (Az/İng) (İFB) (ADBTİA)
Hidrologiya (Az) (İPHMF) (AzMİU)
İbtidai siniflərdə mətni məsələlər və onların həlli üsulları (Az) (İPHSF) (ADPU)
İdarəetmə uçotu (İng) (İPHMF) (UNEC)
İdman kommunikasiyası (Az/İng) (İPF) (ADBTİA)
İdman marketinqinin əsasları (Az/İng) (İFB) (ADBTİA)
İdman metrologiyası (Az) (İPF) (ADBTİA)
İdman və cəmiyyət (Az/İng) (İPF) (ADBTİA)
İdman və informasiya hüququ (Az) (İPF) (ADBTİA)
İdmanda maliyyə menecmenti (Az) (İFB) (ADBTİA)
İnformasiya sistemləri (Az) (İPHSF) (BDU)
İqtisadi hüquq (İng) (İPHMF) (UNEC)
İxtisaslaşdırılmış xarici dil (İnformasiya texnologiyaları ixtisasında) (İng) (İPFS) (AzTU)
Kalliqrafiya (Az) (İPHSF) (ADRA)
Kimyəvi proseslərin layihələndirilməsi (Az) (İPHMF) (ADNSU)
Kodlaşdırma nəzəriyyəsi (Az) (İPHSF) (BDU)
Kompüter aparat və proqram təminatı (Az) (İPHMF) (ADPU)
Kompüter qrafikası(3D ARCHİ CAD) - 1 (Dizayn ixtisasında) (Az) (İPHMF) (ADRA)
Kompüter qrafikası (3D qrafika) - 1 (Dizayn ixtisasında) (Az) (İPHMF) (ADRA)
Korporativ maliyyə (İng) (İPHMF) (UNEC)
Kriminalistika (Az) (İPHMF) (BDU)
Layihə menecementi (Az/İng) (İPFS) (ADBTİA)
Maliyyə hesabatlarının təhlili (İng) (İPHMF) (UNEC)
Maliyyə təhlili (İng) (İPHMF) (UNEC)
Maliyyə Uçotu (İng) (İPHSF) (UNEC)
Məhkəmə nitq və mübahisələr mədəniyyəti (Az) (İPHSF) (BDU)
Mikrokontroler texnikası (Az) (İPFS) (AzTU)
Mobil proqramların hazırlanması (Az) (İPHSF) (BDU)
Mühəndis mexanikası (Az) (İPHMF) (ADNSU)
Nanokimya və nanotexnologiya (Az) (İPHSF) (BDU)
Normal fiziologiya (Az) (İFB-07) (ADBTİA)
Notariat hüququ (Az) (İPHSF) (BDU)
Olimpiya hərəkatının fəlsəfəsi və idarə edilməsi (Az/İng) (İFB) (ADBTİA)
Onlayn media (Az/İng) (İPFS) (ADBTİA)
Praktik astrofizika (Az) (İPHSF) (BDU)
Qrafik dizaynda maketləşdirmə - 1 (Az) (İPHMF) (ADRA)
Radioidarəetmə (Az) (İPFS) (AzTU)
Skript proqramlaşdırma (Az) (İPFS) (AzTU)
Steqanoqrafiya (İng) (İPHMF) (ADNSU)
Təhsil sistemləri və layihələrin idarə edilməsi (Az) (İPHMF) (ADPU)
Telekommunikasiya şəbəkələrində informasiya mühafizəsi (Az) (İPFS) (AzTU)
Telekommunikasiya sistem və şəbəkələrin arxitekturası (Az) (İPFS) (AzTU)
Tibbi parazitologiya (Az) (İPHSF) (BDU)
Tikintidə smeta işi (Az) (İPHSF) (AzMİU)
Travmatologiya və ortopediya (Az/İng) (İFSB) (ADBTİA)
Ümumi tibbi biliklər-2 (Az) (İFB) (ADBTİA)
Üzgüçülük (Az) (İFSB) (ADBTİA)
Vergi inzibatçılığı (İng) (İPHMF) (UNEC)
Vergilər və vergitutma (İng) (İPHMF) (UNEC)
Voleybolun tədrisi metodikası (Az) (İFSB-03) (ADBTİA)
Xatəmkarlıq (Az) (İPHSF) (ADRA)
Xətti normalı fəzalar və xətti operatorlar (Az) (İPHSF) (ADPU)