2022/2023-cü tədris ilində SABAH qruplarında aşağıda qeyd olunmuş fənlər üzrə vakant yerlər üçün müsabiqə davam edir

Akupunktura (Az) (İFSB) (ADBTİA)

Audit (İngilis) (İPHMF) (UNEC)

Beynəlxalq iqtisadi hüquq (İngilis) (İPHSF) (UNEC)

Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları (İngilis) (İPHMF) (UNEC)

Büdcə sistemi (İngilis) (İPHSF) (UNEC)

Dəniz qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi və istismarı (İngilis) (İPHSF) ADNSU

Dövlət maliyyəsi (İngilis) (İPHMF) (UNEC)

Elektroenergetikanın texnoloji prosesləri və qurğuları (az) (İPHSF) ADNSU

Gömrük işi (İngilis) (İPHSF) (UNEC)

İdman və informasiya hüququ (Az) (İPF) (ADBTİA)

Klassik və qeyri-səlis məntiq (İngilis) (İPHSF) ADNSU

Korporativ idarəetmə (İngilis) (İPHMF) (UNEC)

Landşaft memarlığı (az) (İPHMF) AzMİU

Maliyyə bazarları (İngilis) (İPHMF) (UNEC)

Mikroiqtisadiyyat (İngilis) (İPHMF) (UNEC)

Olimpiya hərəkatının fəlsəfəsi və idarə edilməsi (Az/İng) (İFB) (ADBTİA)

Reaksiya kinetikası (Az) (İPHSF) (UNEC)

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi (İngilis) (İPHSF) (UNEC)

Risk və nəzarət (İngilis) (İPHSF) (UNEC)

Sahibkarlıq maliyyəsi və vençur kapitalı (İngilis) (İPHSF) (UNEC)

Şəhərsalma (az) (İPHMF) AzMİU

Triqonometrik çevirmələr, tənliklər və bərabərsizliklər (Az) ( İPHSF) (ADPU)

Verilənlərin analitik emalı üçün proqram vasitələri (İngilis) (İPHSF) ADNSU

Son müraciət tarixi: 06.09.2022-ci il, SAAT 00:00

Müsabiqədə magistr dərəcəsi, yüksək səviyyədə İKT və sahə bilikləri olan, innovativ tədris metodlarından istifadə edə bilən, eyni zamanda müasir pedaqoji yanaşmalara malik, dinamik, pozitiv və ünsiyyətcil namizədlər iştirak edə bilərlər.Qeyd edilən tələblərə cavab verən namizədlər 4 sentyabr 00:00-dək müraciət formasını  doldurmalıdırlar.