2021/2022-ci tədris ilinin yaz semestri üzrə SABAH qruplarının müvafiq ixtisasları üzrə vakant fənlər

 1. Biznes və təşkilatlararası kommunikasiya az/ing İPHMF
 2. İdman klublarının menecmenti az İPHSF
 3. «İncəsənət və dizayn tarixi» (Təsviri incəsənət və dizayn tarixi) az İPHMF
 4. Ailə psixologiyası az İPHMF
 5. Analitik kimya və instrumental analiz az İPHMF
 6. Avtomatlaşdırılmış sistemlərdə informasiya təhlükəsizliyini təmin etmək üçün proqram-aparat təminatı vasitələrinin tətbiqi az İPHSF
 7. Azərbaycanın hüquq tarixi az İPHMF
 8. Bank işi ing İPHMF
 9. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul kredit sistemi ing İPHSF
 10. Bilik mühəndisliyi ing İPHSF
 11. Biznes layihələrinin idarə edilməsi ing İPHSF
 12. Biznesin əsasları ing İPHMF
 13. Boks az İPHSF
 14. Büdcə sistemi ing İPHSF
 15. Diskret riyaziyyat ing İPHSF
 16. Diskret riyaziyyat az/ing İPHMF
 17. Dövlətin iqtisadi siyasəti ing İPHSF
 18. Elektron sənəd dövriyyəsinin təhlükəsizliyi ing İPHSF
 19. Elektron sistemlərin kompüter modelləşdirilməsi ing İPHSF
 20. Firmanın iqtisadiyyatı ing İPHMF
 21. Gömrük işinin təşkili və idarə olunması ing İPHSF
 22. İdarəetmə təhlili (mühasibat uçotu və audit ixtisasında) ing İPHMF
 23. İdarəetmənin əsasları (Bədən Tərbiyəsi və İdmanda reabilitasiya ixtisasında) az İFSB
 24. İdman marketinqi az/ing İPHMF
 25. İdman menecmentinin əsasları az İFB
 26. İdman təbabəti və gigiyena az İPHSF
 27. İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi ing İPHSF
 28. İnformasiya texnologiyalar (İnşaat mühəndisliyi ixtisasında) az HBSF
 29. Javada proqramlaşdırmanın əsasları az İPHSF
 30. Kamera ansambl az/rus 0094.01
 31. Kimyəvi termodinamikanın əsasları az İPHMF
 32. Kompüter modelləşdirilməsi az İPHMF
 33. Kriminologiya az İPHSF
 34. Liderlik ing İPHSF
 35. Maliyyə hesabatlılığı ing İPHMF
 36. Maliyyə risklərinin idarəedilməsi ing İPHMF
 37. Maliyyə uçotu ing İPHMF
 38. Marketinq ing İPHSF
 39. Materiallar haqqında elm az İPHMF
 40. Media və ictimai əlaqələr az İPHMF
 41. Memarlıq fizikası az İPHMF
 42. Memarlıq-1 az İPHSF
 43. Məntiq az HBSF
 44. Məntiq ing HBSF
 45. Müalicə və idman masajı-1 az İFB
 46. Müqavilə hüququ az İPHSF
 47. Nəql fenomeni az İPHMF
 48. Nəql fenomeni ing İPHMF
 49. Optik telekommunikasiya sistemləri az İPHSF
 50. Oxu təliminin metodikası az İPHSF
 51. Psixofiziologiya az İPHMF
 52. Qida məhsullarının keyfiyyətinə texniki-kimyəvi nəzarət az İPHMF
 53. Qida məhsullarının soyudulma texnologiyası az İPHMF
 54. Qida mikrobiologiyası az İPHMF
 55. Rəqəmsal kommunikasiya ing İPHSFÜ
 56. Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında) az İPHSF
 57. Sağlam təhsilin gigiyenik əsasları az İPHSF
 58. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı ing İPHSF
 59. Sosial idman layihələrinin planlaşdırılması və təşkili az İPHSF
 60. Təchizat zəncirinin idarəedilməsi ing İPHMF
 61. Televiziya və videotexnikanın əsasları az İPHSF
 62. Termodinamika ing İPHSF
 63. Test tapşırıqlarının həlli metodikası (Fizika müəllimliyi ixtisasında) az İPHSF
 64. Tətbiqi riyaziyyat az/ing İPHMF
 65. Transmilli cinayət hüququ ing İPHSF
 66. Ümumi və idman psixologiyası az İFB
 67. Uşaqlarla oyunların təşkili metodikası az İPHSF
 68. Vergi əməliyyatlarının uçotu ing İPHSF
 69. Vergi hüququ ing İPHSF
 70. Vergilər və vergitutma ing İPHMF
 71. Vergitutma ing İPHMF
 72. WEB saytların yaradılması az İPHSF
 73. İngilis dili (Sosial ünsiyyət fəaliyyəti) ing HBSF
 74. Xarici iqtisadi fəaliyyətin uçotu ing İPHSF
 75. Xərclərin idarəedilməsi ing İPHSF
 76. Xüsusi psixologiya az İPHSF