Seçim şərtləri

Tədbirin tarixi: 01 Yanvar, saat

SABAH qruplarına qəbul 3 mərhələdə olmaqla müsabiqə yolu ilə aparılır:

I. AKADEMİK GÖSTƏRİCİLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

SABAH qruplarına Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ali təhsil müəssisələrində müəyyən edilmiş ixtisaslar üzrə I kursda əyani formada təhsil alan,  I tədris ilinin I semestrinin nəticələrinə görə akademik borcu olmayan və orta müvəffəqiyyət göstəricisi (ÜOMG) 61-dən aşağı olmayan Azərbaycan vətəndaşları müraciət edə bilər.

II. TEST İMTAHANI 

III. MÜSAHİBƏ

Müsahibə mərhələsində hər bir tələbə müvafiq ixtisas qrupları üzrə yaradılmış komissiyalar tərəfindən müəyyən edilmiş kriteriyalar əsasında qiymətləndirilir.